top of page
Blomma upp ur asfalt.jpg

Jag kan hjälpa dig med dina problem för att uppnå psykisk, fysisk och själslig hälsa.

 Med hjälp av hypnos kan man komma åt trauman på djupet. Hypnos även för fobier, rädslor, missbruksproblematik av olika slag.

Kost och närings- rådgivning ur ett medicinskt läkande perspektiv.

Näringsbrist vilket långvarig negativ stress alltid  föranleder till  -biokemisk obalans på

cell nivå. 

Jag har kunskaperna, verktygen och passionen för att hjälpa dig till psykisk, fysisk och själslig hälsa.

Tillbaka till livslusten 

När man väl har hamnat i obalans i livet så handlar det aldrig om enstaka händelser eftersom vi är utrustade att hantera komplexa livsfrågor. Det handlar om både svåra livshändelser men även obetydliga  som inte bearbetats helt eller bara delvis. Tillräckligt många obearbetade livshändelser leder till kronisk stress, en stress som vi inte ens alltid är medvetna om då den smugit sig på genom åren. 

Utmatningssyndrom är en av de mest växande folksjukdomar, orsaken är alltid långvarig negativ stress som i sin tur leder till både fysisk och psykisk ohälsa. Det är vetenskapligt bevisat att negativ stress gör dig fysiskt och psykiskt sjuk. Långvarig stress leder alltid till biokemisk obalans 

Stressens förmåga att dränera vår kropp på viktiga vitaminer och näring hindrar kroppen från att behålla biokemisk balans. Den biokemiska obalansen hindrar dig från psykisk, fysisk och själslig hälsa eftersom vår mentala och fysiska hälsa är beroende av biokemiska information till alla kroppens funktioner. 

Hypnosterapi är ett fantastiskt verktyg för att komma åt trauman som kan ha skapats i tidig ålder som hindrar dig från harmoni och balans i livet. Hypnosterapi  för att förstärka självförtroendet, hitta tillbaka till din självkänsla/självkärlek. Hypnosterapi för att komma åt missbruksproblematik, fobier med mera.

Genom att kartlägga ditt liv ur ett helhetsperspektiv utifrån din historik får vi fram en bild om din livssituation och hälsa. Din kunskap om dig, din motivation, mina kunskaper om hälsa ur ett helhetsperspektiv så har vi verktygen för att hjälpa dig till en framtid av psykisk, fysisk, själslig hälsa och tillbaka till glädjen i livet.

KONTAKT

Ställdalsvägen 102, 71492 Kopparberg  Sverige

070-8102959

Dina uppgifter skickades!

Tillbaka till glädjen i livet

Zenita logga_utantext1.jpg
bottom of page