Jag har verktygen för att hjälpa dig inifrån och ut

Blomma upp ur asfalt.jpg

Jag kan hjälpa dig med dina enskilda problem för att uppnå psykisk, fysisk och själslig hälsa.

 Med hjälp av hypnos kan man komma åt trauman på djupet. Hypnos även för fobier, rädslor, missbruksproblematik av olika slag mm.

Kost och närings- rådgivning ur ett medicinskt läkande perspektiv. Näringsbrist vilket långvarig negativ stress alltid  föranleder till  -biokemisk obalans på cell nivå. 

Jag har kunskaperna, verktygen och passionen för att hjälpa dig till psykisk, fysisk och själslig hälsa.

Tillbaka till livslusten 4

När man väl har hamnat i obalans i livet så handlar det aldrig om enstaka händelser eftersom vi är utrustade att hantera komplexa livsfrågor. Det handlar om både svåra men även livshändelser som kan ses som obetydliga men inte bearbetats helt eller bara delvis. Tillräckligt många obearbetade livshändelser leder till kronisk stress, en stress som vi inte ens alltid är medvetna om då den smugit sig på genom åren. 

Utmatningssyndrom är en av de mest växande folksjukdomar, orsaken är alltid långvarig negativ stress som i sin tur leder till både fysisk och psykisk ohälsa. Det är vetenskapligt bevisat att negativ stress gör dig fysiskt och psykiskt sjuk. 

Stressens förmåga att dränera vår kropp på viktiga vitaminer och näring hindrar kroppen från att behålla biologisk balans. Den biologiska obalansen hindrar dig från psykisk, fysisk och själslig hälsa eftersom vår mentala och fysiska hälsa är beroende av kemisk information till alla kroppens funktioner. 

Hypnosterapi är ett fantastiskt verktyg för att komma åt trauman som kan ha skapats i tidig ålder som hindrar dig från harmoni och balans i livet. Hypnosterapi  för att förstärka självförtroendet, hitta tillbaka till din självkänslan/självkärlek. Hypnosterapi för att komma åt missbruksproblematik, fobier med mera.

Genom att kartlägga ditt liv ur ett helhetsperspektiv utifrån din historik till idag får vi fram en bild om din livssituation och hälsa. Din kunskap om dig, din motivation, våra kunskaper om hälsa ur ett helhetsperspektiv så har vi verktygen för att hjälpa dig till en framtid av psykisk, fysisk, själslig hälsa och tillbaka till glädjen i livet.

KONTAKT

Gjuteribacken 6, 172 65 Sundbyberg, Sverige

070-8102959

Dina uppgifter skickades!

Tillbaka till glädjen i livet

Zenita logga_utantext1.jpg