top of page
Hypnos

Många tror att man kan kontrollera andra människor med hjälp av hypnos. Kan man verkligen det, nej det kan man inte. Personer som lättast kan bli hypnotiserade är de som kan koncentrera sig och följa instruktioner bäst. Hypnos handlar inte om att vara bortkopplad från verkligheten. Det handlar om att tillåta sig med hjälp av hypnotisörens instruktioner komma i  djup avslappning, därmed i kontakt med ditt undermedvetna genom att rikta sin fokusering inåt och koncentrera sig på en enda sak. 

Några exempel när du gör detta är när du spelar ett instrument, kör bil eller ser på film m.m . I hypnos blir du djupt avslappad men med inre fokusering, detta kan jämföras med en guidad meditation. Hypnos är ett naturligt tillstånd som ALLA är i minst 2 gånger varje dag, precis innan du vaknar och strax innan du somnar.  Alla kan gå in i hypnos, alla som tillåter sig det. En del  har lite svårare för men då får man  jobba lite mer på det. Hypnos handlar bara om att vara i djup avslappning, då möjliggörs kontakten med det undermedvetna. Du kan läsa mer om hypnos och det undermedvetna i faktafliken.

Hypnos – Vägen till ett nytt liv!

Hypnos innebär att man är i ett öppet, kreativt och fokuserat trancetillstånd där man utforskar sitt inre. Hypnos kan sägas vara en väg förbi det medvetna rationella och analytiska tänkandet. Tekniken ger dig möjlighet att komma i kontakt med ditt undermedvetna, din kreativa intelligens utan att det medvetna är där och analyserar eller sätter begränsningar. I kombination med samtal kan hypnos underlätta sökandet efter problemets kärna och möjliga lösningar. Det kan handla om att få kontakt med rädslor, skam eller skuldkänslor eller aspekter av dig själv som av olika anledningar hålls undan. Syftet kan vara att övervinna rädsla, komma i kontakt med undertryckta  känslor,  förstå, förändra och lämna gamla negativa  beteendemönster. Det kan även handla om att finna vila och återhämtning, minska stressymptom, lindra smärta och aktivera självläkande krafter. Genom hypnos kan du skapa större medvetenhet, kontroll och styrning över dina tankar, känslor och beteenden och skapa positiva förändringar. Metoden skräddarsys alltid efter dina behov. 

Hypnos_sömnen_och_drömarnas_gud_redigera

Hypnos, sömnen och drömmarnas gud enligt grekisk mytologi.

Hypnosterapi

Med hjälp av hypnosterapi kan du frigöra dig från det som hindrar dig från utveckling till att nå din fulla potential. Hypnosterapi används för att uppenbara orsakerna till emotionella problem, som kan yttra sig i form av allt från depression, bristande självkänsla, självförtroende, ångest, prestationsångest, migrän, anorexi, övervikt, cellskräck, flygrädsla, sexuella störningar, samt olika missbruksproblem mm. Vetenskapliga studier inom hypnosforskning visar att hypnosterapi är en effektiv metod.  

För vem är hypnos bra?

Generellt kan man säga att den som inser att hans/hennes problem har en psykologisk aspekt, kan kontakta en hypnosterapeut för ett bedömningssamtal. Det kan handla om tidiga trauman som hindrar ens fortsatta utveckling även kroppsliga besvär så som svårförklarlig smärta kan ha en psykosomatisk  förklaring. Klienten  måste vara medveten om att hypnosterapi alltid är ett arbete där hypnosterapeuten är kartläsaren med överblick över landskapet och var i processen man befinner sig, men att klienten ändå är den som styr fordonet. Den som förväntar sig att hypnosterapeuten tar över spakarna och suggererar en passiv halvsovande klient som lämnar behandlingsrummet frisk och botad, utan egen ansträngning, kommer att bli besviken. Om hypnos är lämplig i det enskilda fallet bedöms i intervjun. Det är viktigt att klienten känner förtroende för hypnosterapeuten.

Tillbaka till glädjen i livet

Zenita logga_utantext1.jpg
bottom of page