top of page

Andlig vägledning

Vi börjar med att du berättar översiktligt vad du vill få ut av din session.Vilka frågor behöver bli besvarade och vilket är ditt behov under detta samtal så börjar jag få budskap från dina guider. Det är som ett vanligt samtal där jag förmedlar information från dina guider och änglar. Som clairvoyant kanal tar jag emot bilder, känslor och tankar. Det som kommer till mig kan ligga i nuet, gå tillbaka eller framåt i tiden. Det ska vara till hjälp för dig i olika livssituationer och underlätta för dig att komma vidare.

​Focus är inte på exakta framtidsförutsägelser eftersom vi formar framtiden med den fria viljan och de val vi gör. Min tro är att vi har ett syfte i detta liv och vägen dit kan vara rakare och snårigare beroende på det val vi gör. det  I kraften av vår fria vilja möter vi och hanterar vi livet och de ödesbestämda situationerna och erfarenheterna. Jag tittar på vad som är troligt och vad som är oundvikligt och fokus ligger på den frågeställning som du behöver hjälp med, eventuella blockeringar och obalanser samt den mest framkomliga vägen fram.

Vi avslutar med att du drar ett Änglakort som alltid ger dig det budskap  som du behöver just då  för att komma vidare och fortsätta utvecklas.

Välkommen

Hjärta_visitkort_redigerad.png

Tillbaka till glädjen i livet

Zenita logga_utantext1.jpg
bottom of page