top of page
Hypnos-undermedvetna sinnet
Ditt-undermedvetna_redigerad.png

Inget du hittar i ditt undermedvetna är godtyckligt  eller av misstag. Ditt undermedvetna är hemmet till essensen av allt du genomgått, sett och känt. Det är  ditt väsens kompass och allt som hänt med dig förvaras där.

Vara i hypnos är att vara i kontakt med det undermedvetna

Det undermedvetna sinnet representerar 95% av vår dagliga aktivitet. Det är som en gigantisk hårddisk, det vill säga vår biologiska hårddisk. Här finns allting lagrat från då vi föddes till där vi är idag. Alla händelser, situationer, traumatiska upplevelser och alla stunder av glädje och sorg finns lagrat här. All inlärning och kunskap som vi lärt oss över tid finns här, detta är vårt inre bibliotek.

Det undermedvetna sinnet är blixtsnabbt och är en miljon gånger starkare än vårt medvetna sinne om man nu skall tro stamcells forskaren Bruce Lipton. Det undermedvetna sinnet tar över tusen gånger fler beslut än vad det medvetna sinnet gör varje dag.

Undermedvetna sinnet kan inte skilja på fantasi eller verklighet utan utför bara en arbetsorder, exempelvis en fobi. Den som har en fobi för spindlar vet mycket väl att det är löjligt att vara rädd för en liten spindel. Personen i fråga har på ett medvetet plan ingen förståelse av varför denna rädsla finns och kan till och med tycka att det är fruktansvärt pinsamt. Men där ligger en händelse, en situation långt tillbaka i denna persons barndom. Det viktiga är att det undermedvetna kommunicerar och programmeras genom emotionella upplevelser. Enligt de lärdas mening finns det alltid en emotionell koppling i varje inlärningsmoment.

Hur kan detta då ha rotat sig i det undermedvetna sinnet? Jo, kanske var det så att mor och far befann sig i ett bråk som skrämde barnet samtidigt som barnet upplevde en spindel. Över tid fick denna rädsla mer energi genom varje upprepning av mötet med en spindel. Barnet hade inte utvecklat ett rationellt sinne i det läget och då skapades en emotionell låsning som rotade sig in i det undermedvetna sinnet. Varje gång en spindel kommer in i bilden, verklig som fantasi, reagerar det undermedvetna sinnet.

Det undermedvetna sinnet utför bara en arbetsorder, som till minst 95% har sin rot i klientens barndom eller tidigare. Våra vanor ligger också rotade i det undermedvetna sinnet. Vi gör saker och ting per automatik just för att det finns vanor rotade, det undermedvetna sinnet gör bara som det blivit tillsagt att göra.

Tillbaka till glädjen i livet

Zenita logga_utantext1.jpg
bottom of page